Bolehkah Mencuci Motor Saat Mesin Masih Keadaan Panas??

Bila motor kelihatan bersih, selain enak dipandang juga menambah kegantengan 😀